Henkilötietolain (623/1999) 10 § mukainen REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

KAKA Design Oy
y-tunnus 3159654-8
info@kakadesign.fi

Rekisterin nimi

KAKA Design Oyn asiaskasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin tallentuu tietoja asiakkaiden tehdessä ostoksia KAKAn verkkokaupassa, tai kun asiakas rekisteröiityy KAKA verkkosivuille.

Rekisterin käyttötarkoitus

Tilattujen tuotteiden toimitus ja laskutus
Asiakaspalvelun suoritus
Markkinointi
Palvelun kehittäminen
Mahdollisten ongelmatilanteiden selvitys
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ja etämyyntiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallentuu ostotapahtumassa tai käyttäjätunnuksen luomisessa käytettävät tiedot:

Asiakkaan nimi
Asiakkaan osoite ja muut yhteystiedot
Asiakkaan tilaamat tuotteet ja niiden koot
Asiakkaan lisätietokentässä antamat tiedot
Käytetty toimitus- ja maksutapa
Lähetysten seurantatiedot

Asiakas voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääasiassa siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Uutiskirjeiden lähettämiseen käytetään yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin osa henkilötiedoista siirtyy EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.